Magnetokinetikus technológia

Az alkalmazható vízszigetelési technológiák kiválasztása elsősorban szakember feladata, de figyelembe kell venni az Ügyfelek igényeit is, Ha több technológia alkalmazható, akkor ki kell választani azt, amelyik a legköltséghatékonyabb az adott épülethez. A döntéshez jó, ha ügyfeleink is ismerik a vízszigetelés technikai hátterét. A következő oldalakon erről tájékozódhat. Az eljárást Ausztriában dolgozta ki Dr. Wilhelm Mohorn. A falszárítás működési elve már tisztázott, azonban a működéshez használt gravomágneses energia energiaforrásként való felhasználása merőben új eljárás a falszárítás területén. A készülék élettartamán belül energiapótlásra nincs szükség.

Magnetokinetikus technológia

Egy készüléket helyezünk a lakásba, a menyezetre. A készülék egy 1420 MHz frekvenciájú rádióhullámot bocsát ki, mely hatással van a kapillárisan felszívódó vízre. Az adhéziós vonzóerő befolyásolásával a vízre gyakorolt vonzóerő csökken, így a gravitáció túlsúlyba kerül és a víz visszahúzódik a talajba. A készülék hatósugara 15 m.

A magnetokinetikus falszárító készülék működési elve

A kapilláris falához tapadó folyadékrétegben, ha növeljük az adszorbeálódott H+ ionok mennyiségét, úgy H2 gáz keletkezik. Ezen a molekulavastagságú gázrétegen keresztül csökken a vízmolekulákra ható adhéziós vonzerő, ami a kapilláris szívóerő megszűnéséhez vezet, azaz kialakul a kapilláris depresszió, és a víz visszahúzódik a talajba.

A H+ ionok mennyiségét a készülékkel úgy növelik, hogy a szilikátfelületekre adszorbeálódott H3O+ hidroxónium ionokból a H+ ionokat kiszabadítják az 1421 MHz frekvencián történő mikrohullámú energiaközléssel. Ez a hidrogénmolekula (H2) alapfrekvenciája és 21 cm-es hullámhossznak felel meg. A rendszer feltalálója, Wilhelm Mohorn szerint a készülék egy mikrohullámú adó-vevő, mely az energiáját a Föld gravomágneses teréből nyeri, és úgy a rezonáns tekercsei, mind a felvevő- és leadó (sugárzó) tekercsei részt vesznek az elektromos tér gerjesztésében.

A készülék képes a Föld gravomágneses teréből energiasugárzást felfogni, majd adóantennáival annak egy részét polarizáltan és 1420 MHz frekvencián, a nedves falra sugározni. A készülék, mint mikrohullámú passzív adóvevő, fő elemei az 1 db. energia felvevő tekercs, a 3 db. adó (eltérítő) tekercs és a közöttük kialakított rezonáns üreg (gerjesztő generátor), melynek feladata polarizálni az gravomágneses energiahullámokat. A vevő és adó oldalt egy koaxiális tápvonal köti össze, mely egyúttal megfelel egy mikrohullámú rezonátornak is. A polarizátorhoz csatlakozó antennák (leckervezetékek) a 1420 MHz rezonancia-frekvenciára vannak hangolva.